پروژه ها

پروژه های جاری:

– تامین تجهیزات ابزاردقیق فولاد سبزه وار

– تامین تجهیزات ابزاردقیق شفاب

– تامین تجهیزات ابزاردقیق تهویه کوهساران

– تامین تجهیزات ابزاردقیق زرکام

پروژه های انجام شده:

-برنامه نویسی پروژه مالتودکسترین گروه صنعتی زر(PLC S7400 SIMENS )

– تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت حفاری مپنا(Pressure Gauge Wika)

– تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت نوین فناوراحیا(Tube,Nipple,Reducer,Cap Veelok)

– تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت باروس صنعت(Pressure Transmitter Wika)

– تامین تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه پمپاژ شرکت آب و خاک(Pressure Gauge,Manifold,Syphon Wika)

– تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت تهویه کوهساران(Pressure Gauge, Temperature Gauge ,Manifold,Snubber Wika)

– تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت فولاد اردکان(Pressure Gauge Switch Wika)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه(Compressor Board CMC)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت صنایع سردسیر(Pressure Transmitter Wika)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت صفا فولاد سپاهان(Solenoid Valve Airtec)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت پاکدیس(Rotameter)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق شرکت کالبر(Pressure Gauge Wika)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق آذر دقیق درخشان(Compressor Board CMC)

-تامین تجهیزات ابزاردقیق هواکار صنعت(Compressor Board CMC)

صفحه نخستفروشگاهتماس